Elinvoimainen seurakunta elinvoimaisessa kaupungissa

Järvenpään kaupungin visiolause on ”elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla”. Kävimme tervehtimässä tammikuussa 2018 ja kiittämässä pian eläköityvää kaupunginjohtajaa Erkki Kukkosta. Loppusanoissaa meille Erkki sanoi, että kaupungin visiolauseessa juuri Arkin ja ViaDia:n kaltaiset toimijat edustavat kaupungin elinvoimaisuutta. Hän jatkoi, että elinvoimaisuus syntyy osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Olisinpa saanut nämä sanat nauhalla. Kaupunginjohtaja osasi hyvin kiteyttää elinvoimaisuuden syntymekanismin.

En tiedä onko sattumaa vai johdatusta, mutta Arkin vuoden 2018 teemana on juuri elinvoimainen seurakunta. Mikään yhteisö seurakunta tai kaupunki ei ole itsessään elinvoimainen. Siihen ei ajauduta eikä se tapahdu itsestään. Se vaatii yhteisen myös tahtotilan. Halun panostaa osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Se voi myös merkitä  muutosta vanhoista ja urautuneista tavoista. Se on jatkuvaa uteliasta uuden etsintää. Ilmeistä on, että seurakunnan elinvoimaisuus näkyy ja vaikuttaa ulospäin.

Mitkä siis ovat elinvoimaisen seurakunnan edellytykset?
Elinvoimainen seurakunta rakentaa perustansa Jumalan Sanan varaan. Se on kutsuva ja kutsuu ihmisiä muutokseen Jeesuksen seurassa. Se etsii kadotettuja ja on innostunut maailmalaajuisesta missioista. Se kannustaa ihmisiä aitoon ja vilpittömään yhteyteen sekä uhrautuvaan ja anteliaaseen elämäntapaan. Sitä johdetaan Jumalan mielenmukaisesti ja se on valmis muuttamaan toimintatapojaan aikaansa sopivaksi. Se synnyttää uutta elämää ja on innostunut uusien seurakuntien istuttamisesta. Lista on pitkä ja haastava, mutta samalla myös inspiroiva. Se kutsuu seurakuntaa jatkuvaan muutokseen. Muutos ei ole itsetarkoitus, mutta kun se on Jumalan johdossa niin silloin voimme olla turvallisella mielellä. Muutos Pyhän Hengen johdossa kutsuu myös elinvoimaiseen rukouselämää. Haluankin haastaa sinua ja samalla itseäni yhä vahvempaan rukouselämän vaalimiseen. Yksi hyvä tapa pitää kiinni säännöllisesti rukouksesta on osallistua seurakunnan yhteisiin keskiviikon rukouskokouksiin, joissa keskitymme ensisijaisesti vain rukoukseen. 
pastori Risto