Yhdessä eteenpäin

Vetäjinä Jaana Nikula ja Leila Niskanen
Ryhmä kokoontuu Arkilla joka toinen tiistai klo 18.30-21. ( syys-ja kevätkaudella parittomat viikot).

Ohjelmassa

Yhteistä keskustelua ja rukousta pienryhmissä.
Käsiteltävät teemat koostuvat kristittynä kasvamisen perusasioista (esim. identiteetti, anteeksiantamus ja mielen uudistuminen),  joita käsitellään sielunhoidollisesta näkökulmasta.

Keskeistä

Yhteyden kokeminen/vahvistuminen ja jokaisen henkilökohtainen kasvu kristittynä. Erilaiset elämäntilanteet ja kasvuvaiheet rikastuttavat ryhmää, jossa on mahdollista sekä saada tukea että olla itse tukemassa.

Yhteystiedot

Rukouspalvelu- ja sielunhoitotyön vastaava
Jaana Nikula: 050 5309595
Leila Niskanen: 040 8415554